Барај

МЕНИ

Историјат
Програмски активности
Наставен кадар
Распоред
Како до спорт. објекти
Фото галерија
Локација
Истражување
Дома

 

ДОБРО ДОЈДОВТЕ

Почитувани колешки и колеги,
Наставата по предметот Физичко образование и спорт во летниот семестар ќе започне од 20.02.2012 година.
Наставата е конципирана во рамките на моменталните просторни и матерјално можности на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и истата се изведува во салата на Машинскиот факултет.
Се надевам дека со задоволство ќе ја прифатите информацијата за предметот Физичко образование и спорт и активно ќе се вклучите во реализацијата на понудените програмски активности.

Сите студенти се должни да носат соодветна спортска опрема за реализација на програмата по физичко образование и истите да дојдат 10 минути пред започнување на часот.

Превземете го распоредот: